Intervjuer

Klubben har intervjuat några tidigare anställda inom brandkår och andra med erfarenheter som berör brandhistorien i Värmland. Vi hoppas att fler kan intervjuas och därmed öka kunskaperna om utvecklingen. Några tips har skickats till de som vill skriva – stödord om yrkeshistoria

Ögonvittne skildrar explosionen 1940 i Björkborn, poliskommissarie Håkan Roswall

Eyewitness om explosion 1940 in Björkborn, police officer Håkan Roswall /english/

Brandman Bengt Andersson, Karlstad

Brandmästare Bjarne Blomgren, Karlstad

Verkstadsarbetare Gunnar Bodén, Albin Motor

Bengt Röös från Storfors

 

Träffar: 121