Intervjuer

Klubben har intervjuat några tidigare anställda inom brandkår och andra med erfarenheter som berör brandhistorien i Värmland. Vi hoppas att fler kan intervjuas och därmed öka kunskaperna om utvecklingen. Några tips har skickats till de som vill skriva – stödord om yrkeshistoria

Ögonvittne skildrar explosionen 1940 i Björkborn, poliskommissarie Håkan Roswall

Eyewitness om explosion 1940 in Björkborn, police officer Håkan Roswall /english/

Boforsarbetare om explosionen 1940 – Ingvar Albinson och Alvar Vate

Brandman Bengt Andersson, Karlstad

Brandmästare Bjarne Blomgren, Karlstad

Verkstadsarbetare Gunnar Bodén, Albin Motor

Bengt Röös deltidsbrandmästare från Storfors

Jan Andersson, styrkeledare från Storfors

Bengt Bjuur, brandbefäl Filipstad, industribrandchef Wasabröd AB och driftledare SOS-AB

Det var jag som blev utslängd från balkongen…. – radhusbrand i Storfors 1977

Träffar: 225