Produkter

Här presenteras produkter och annat som kommer från eller är tillverkade i Värmland. Det gäller både släckande och förebyggande brandskydd.

Handskar för räddningspersonal – från Granqvists i Hynboholm

Slangvård från Sunne

Albin motorsprutor från Kristinehamn

Albins övriga brandmateriel

Karlskoga Karosserifabrik – historien om tillverkning

Karlskoga karosseri, brandbilsannons

Rutiner för säkrare motortävlingar var en idé från Värmland

Brandsäkra brevinkast (Swedbox) tillverkade i Karlskoga

Hypersnabb sprinkler (Sefors) för sprängämnesindustri utvecklad i Bofors

Sanpox i Storfors gör säkra stationära batterier

Robust brand- och säkerhetsdörrar från Nykroppa

Ringkilen från Karlskoga för tillfällig uppställning av dörrar

Sotningsutrustning (Kelos) tillverkas i Munkfors

Isbrandpost från Filipstad uppvisad 1948

Mobil sprinkler (Qfog) med visst ursprung från Karlstad

Rökluckor och brandventilatorer (Ventisol) tillverkas i Kristinehamn

Brand- och räddningsteknik från Värmland 1980

Medel för att brandskydda träfasader i Karlstad 1867

 

 

Träffar: 248