Stora olyckor före 1950

I ett projekt hos Räddningsverket letade man fram stora bränder och olyckor som drabbat landet efter 1950. Då lades äldre händelser åt sidan. Klubben tog hand om detta och har kompletterat listan med hjälp av äldre facklitteratur, andra databaser, årsberättelser och historisk litteratur. I dokumentet finns källhänvisningar. Sedan 2018 har vi inte hittat mer än enstaka händelser men vid behov kompletteras förteckningen och även om vi finner nya källor. I listan finns (november 2019) ca 880 händelser

Stora bränder och olyckor före 1950

Tidningsartiklar om bränder i svenska städer under 1700-talet – ej stadsbränder

1700 talets tidningstext från Post o Inrikes tidningar

Visningar: 851