Svensk brandhistoria finns här – bli medlem och stötta vårt arbete

På hemsidan finns de flesta brand-och bygglagar från medeltiden till en nära nutid. Dessutom har vi lagar kring explosiva och brandfarliga varor, ordnings- och försäkringslagar och annat som reglerat brandskyddets olika delar. Lokala förordningar från Värmlands kommuner finns också. Ingen annan hemsida har så mycket om svensk utveckling som vi har.  Brandhistoriska Sällskapet hänvisar till oss när det gäller fakta om den “formella” brandhistorien.

Senaste halvåret har vi fått fler besökare. Bli gärna medlem – det ger oss inkomster men också ett kvitto på intresset för denna samhällssektor. Avgifter och giro framgår på startsidan.

Träffar: 96