Skogsbränder

Klubben har beskrivet skogsbrandsläckning i äldre tider.  I samma dokument finns stora skogsbränder före 1950 förtecknade. De kommer från vår lista över stora olyckor.

Skogsbrandsläckning förr

Många av dessa var även avsedda för flygbevakning. Lista för Värmlands läns brandtorn i Värmlands län.   Brandtorn i Värmlands län

Värmlands skogsbrandkommitté blev aktiv på 1970-talet och tog bland fram en flagga för eldningsförbud. Eldningsförbud

November 1940; Sverige behövde främja skogsbrandskyddet och Luftskyddsinspektionen ansåg att ärendet brådskade – man var rädd för flyganfall. Anslag gavs för att bygga fler skogsbrandtorn. 1940 fanns ca 70 torn. De flesta var i Värmland, Dalarna, Gästrikland och Jämtland. Det togs fram en riksplan med 110 nya torn, inkl. telefon. Dessutom användes 50000 kr till köp av handsprutor och 650 000 kr till tyngre materiel som motorsprutor. Man inrättade länsvisa skogsbranddepåer. Underlag till propositionen kom från Skogsbrandkommitténs ”riksplan”. (Kungl. Maj:ts proposition 8/11 1940 nr 62)

Förteckning (kopia) över landets skogsbrandtorn 1943. Brandtorn i landet

 

 

Visningar: 661