Värmländskt diverse

Viss utveckling som berört hela landet kommer från Värmland. John Ericssons (från Långban) arbete med världens första ångspruta beskrivs under annan rubrik. Lars-Magnus Ericsson (från Värmskog) startade tillverkning av brandlarm i olika former. Produkter från Värmland finns också som egen rubrik. Vi har använt många källor där den viktigaste är böcker i Karlstads biblioteks Värmlandsrum som handlar om personer, socknar, byar, städer, företag mm varav många berör bränder och brandskydd. Om inte referens anges så finns de hos klubben.

1955 års brandbefäl i Värmland ur kungörelse från länsstyrelsen

MSB och brandskyddet

Elsäkerhetsverket i Kristinehamn

Länsstyrelsen och brandskyddet

L M Ericsson AB och deras arbete med brandtelegrafer och annat

Nattvakter i Värmland

Mårbackas försäkringar i Brandförsäkringsverket från 1820 fram till 1998

Konsumentverket i Karlstad sedan 2007

Brandbilar i S-län. Ur bilregistren 1955, 1957, 1958 och 1962

Kyrkans roll inom brandskyddet, kyrkobränder mm

Dödsbränder i Värmland efter 1926

Brandstationer i hela Värmland – från start till läget 2019

Brandstationer – orsak till nedläggningar

Flera brandkårer/räddningstjänster har skrivet om sin historia – klubben har följande; Kristinehamn 1955, Grums 1989, Sunne 2006, Väse 2014, Filipstad till 1960, Nyed/Molkom 1999, Skoghalls brandkår 75 år 1993, Torsby 1990, Karlstad 2016, Hällekils brandkår,  Årjäng 2012  – Minnen från Årjäng.  Arvika brandkår beskrivs på  www.svenskabrand.com

Som medlem i Hembygdsförbundet har vi tillgång till en hemsida  www.hembygd.se/varmlands-brandhistoriska där vi skriver om Storfors.

Träffar: 325