Värmländskt diverse

Viss utveckling som berört hela landet kommer från Värmland.  Alla Värmlands brandstationer redovisas liksom orsaker till nedläggningar. Brandbilar från S-län är förtecknade från fordonsregistret. Dödsbränder sedan 1926 visar hur riskerna ändrats. Kyrkans roll var viktig i brandskyddet. Kyrkor och prästgårdar har brunnit vilket berört hela socknar då bland annat kyrkböckerna försvann.

1955 års brandbefäl i Värmland ur kungörelse från länsstyrelsen

MSB och brandskyddet

Nattvakter i Värmland

Mårbackas försäkringar i Brandförsäkringverket från 1820 fram till 1998

Inverkan från Värmland på hela landets brandskydd

Konsumentverket i Karlstad sedan 2007

Brandbilar i S-län. Ur bilregistren 1955, 1957, 1958 och 1962

Kyrkans roll inom brandskyddet, kyrkobränder mm

Dödsbränder i Värmland efter 1926

Brandstationer i hela Värmland – från start till läget 2019

Brandstationer – orsak till nedläggningar

 

Flera brandkårer/räddningstjänster har skrivet om sin historia; Kristinehamn 1955, Grums 1989,  Skoghalls brandkår 75 år 1993, Torsby 1990, Karlstad 2016, Hällekils brandkår,  Årjäng 2012  – Minnen från Årjäng.  Arvika brandkår beskrivs på  www.svenskabrand.com

Som medlem i Hembygdsförbundet har vi tillgång till en hemsida  www.hembygd.se/varmlands-brandhistoriska där vi skriver om Storfors.

Träffar: 170