Värmländskt diverse

Viss utveckling som berört hela landet kommer från Värmland.  Här visas en del som vi fått från olika källor. Sammanställningar har gjorts över vissa ämnen och annat är aktuellt. En av våra viktigaste källor är böckerna i Värmlandsrummet hos Karlstads bibliotek där många har berört bränder och brandskydd – förteckning över lästa böcker;  Litteratur  om Värmlands bränder mm.

1955 års brandbefäl i Värmland ur kungörelse från länsstyrelsen

MSB och brandskyddet

Länsstyrelsen och brandskyddet

Nattvakter i Värmland

Mårbackas försäkringar i Brandförsäkringsverket från 1820 fram till 1998

Konsumentverket i Karlstad sedan 2007

Brandbilar i S-län. Ur bilregistren 1955, 1957, 1958 och 1962

Kyrkans roll inom brandskyddet, kyrkobränder mm

Dödsbränder i Värmland efter 1926

Brandstationer i hela Värmland – från start till läget 2019

Brandstationer – orsak till nedläggningar

 

Flera brandkårer/räddningstjänster har skrivet om sin historia; Kristinehamn 1955, Grums 1989,  Nyed/Molkom 1999, Skoghalls brandkår 75 år 1993, Torsby 1990, Karlstad 2016, Hällekils brandkår,  Årjäng 2012  – Minnen från Årjäng.  Arvika brandkår beskrivs på  www.svenskabrand.com

Som medlem i Hembygdsförbundet har vi tillgång till en hemsida  www.hembygd.se/varmlands-brandhistoriska där vi skriver om Storfors.

Träffar: 274