Värmländskt diverse

Viss utveckling som berört hela landet kommer från Värmland. John Ericssons (från Långban) arbete med världens första ångspruta beskrivs under annan rubrik. Lars-Magnus Ericsson (från Värmskog) startade tillverkning av brandlarm i olika former. Produkter från Värmland finns också som egen rubrik. Vi har använt många källor där den viktigaste är böcker i Karlstads biblioteks Värmlandsrum som handlar om personer, socknar, byar, städer, företag mm varav många berör bränder och brandskydd. Om inte referens anges så finns de hos klubben.

Karlstads brandkår berättelse om åren 1891 – 1894

Symboler för Värmlands räddningstjänster mm

1955 års brandbefäl i Värmland ur kungörelse från länsstyrelsen

MSB och brandskyddet

Elsäkerhetsverket i Kristinehamn

Länsstyrelsen och brandskyddet

L M Ericsson AB och deras arbete med brandtelegrafer och annat

Nattvakter i Värmland

Mårbackas försäkringar i Brandförsäkringsverket från 1820 fram till 1998

Konsumentverket i Karlstad sedan 2007

Värmlands Brandförsvarsförbund bildat 1937

Brandbilar i S-län. Ur bilregistren 1955, 1957, 1958 och 1962

Kyrkans roll inom brandskyddet, kyrkobränder mm

Dödsbränder i Värmland efter 1926

Brandstationer i hela Värmland – från start till läget 2019

Brandstationer – orsak till nedläggningar

Flera brandkårer/räddningstjänster har skrivet om sin historia – klubben har följande; Kristinehamn 1955, Grums 1989, Sunne 2006, Väse 2014, Filipstad till 1960, Nyed/Molkom 1999, Skoghalls brandkår 75 år 1993, Torsby 1915 – 1990, Karlstad 2016, Hällekils brandkår,  Årjäng 2012  – Minnen från Årjäng.  Arvika brandkår beskrivs på  www.svenskabrand.com

Östmarks brandkår Östmark 

Som medlem i Hembygdsförbundet har vi tillgång till en hemsida  www.hembygd.se/varmlands-brandhistoriska där vi skriver om Storfors.

Visningar: 828