Värmländskt diverse

Viss utveckling som berört hela landet kommer från Värmland.  Alla Värmlands brandstationer redovisas liksom orsaker till nedläggningar. Brandbilar från S-län är förtecknade från fordonsregistret. Dödsbränder sedan 1926 visar hur riskerna ändrats. Kyrkans roll var viktig i brandskyddet. Kyrkor och prästgårdar har brunnit vilket berört hela socknar då bland annat kyrkböckerna försvann.

1955 brandbefäl i Värmland i kungörelse från länsstyrelsen

MSB och brandskyddet

Nattvakter i Värmland

Inverkan från Värmland på hela landets brandskydd

Konsumentverket i Karlstad sedan 2007

Brandbilar i S-län. Ur bilregistren 1955, 1957, 1958 och 1962

Kyrkans roll inom brandskyddet, kyrkobränder mm

Dödsbränder sedan 1926

Brandstationer i hela Värmland – från start till läget 2019

Brandstationer – orsak till nedläggningar

 

Flera brandkårer/räddningstjänster har skrivet om sin historia; Kristinehamn 1955, Grums 1989, Skoghall 1993, Torsby 1990, Karlstad 2016. Årjäng 2012  – Minnen från Årjäng.  Arvika brandkår beskrivs på  www.svenskabrand.com

Som medlem i Hembygdsförbundet har vi tillgång till en hemsida  www.hembygd.se/varmlands-brandhistoriska där vi skriver om Storfors.

Träffar: 138