Lokala regler

Lokala brand- och byggnadsordningar mm från Värmland som i allmänhet har skrivits med stöd av olika lagar och förordningar för att göra lokala anpassningar

1718 Karlstads brandreglemente

1827 Brandordning för Kristinehamn

1827 Brandordning för Karlstad

1827 Byggnadsordning Karlstad

1834 Stadga för Långseruds brandstodsbolag

1839 Ordningsregler för frivilliga brandcorpset i Karlstad

1843 Värmlands Brandstodsbolags reglemente

1848 Reglemente för Carlstads frivilliga brandcorps

1866 Byggnadsordning för Karlstad

1867 Brandordning för staden Carlstad

1869 Instruktion för Karlstads brandkår

Brandordning för staden Carlstad 1876

1876 Byggnadsordning för Karlstad

1885 Brandordning för Karlskoga kyrkby

1885 Byggnadsordning för Karlskoga kyrkby

1887 Protokoll om brandväsende och vattentillgång i Karlskoga kyrkby

1891 Instruktion för brandrotemästare i Örebro län

1891 Brandordning för Karlstad

1904 Brandordning mm för Kristinehamn

1905 Brandordning för Sunne

1906 Byggnadsordning för Karlstad

1911 Brandordning för Karlstad

1924  Brandordning för Karlstad

1928 Instruktion för Karlstads brandkår

1938 Hammarö sockens skogsbrandordning

1939 Karlstads skogsbrandordning

1949 Utomplansbestämmelser för Nyeds kommun

1953 Brandordning Storfors

1965 Storfors överenskommelse om brandskydd mellan kommunen och Uddeholmsbolaget

1971 Brandordning för Arvika

 

 

Träffar: 281