Om klubben

Värmlands Brandhistoriska Klubb är en ideell förening som främjar intresset för brandhistorien i landskapet. Detta görs genom att samla och vårda materiel i lämpliga lokaler samt erbjuda möjlighet att förvara viss materiel. Vi uppmuntrar räddningstjänster att sammanställa sin egen historia. I arbetet har vi även noterat central påverkan vid lagar och annan utveckling.

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskilda personer. För företag och kårer är den 500 kr.  Plusgiro 98 07 62-9 ange namn. Organisationsnummer; 874001-1005

Styrelse; Anders Nilsson  072 2382487 ordf; Björn Albinson kassör  054 21 27 49;   Stefan Udnie                      070 5405405;  Per Modin 070 8282550; Jan-Erik Lundberg  070 6993252; Tonny Carlsson  0708 136435; Stig Wikström 072 7363146

Milstolpar ur klubbens historia

Brandhistoria för många -artikel om nytta och behov

Klubben är med i Värmlands Hembygdsförbund, Kristinehamns Nostalgi och Nutid (http://www.knn.nu)  Bergslagskanalen och Brandhistoriska Sällskapet. Dessutom medverkar vi i MSB:s satsning “Aktiv mot brand”.

Träffar: 54