Om klubben

Värmlands Brandhistoriska Klubb är en ideell förening som främjar intresset för brandhistorien i landskapet. Detta görs genom att samla och vårda materiel i lämpliga lokaler samt erbjuda möjlighet att förvara viss materiel. Vi uppmuntrar räddningstjänster att sammanställa sin egen historia. I arbetet har vi även beskrivit central och statlig påverkan via lagar och annan utveckling.

Stöd vår ideella verksamhet genom att bli medlem och därmed hjälpa till att bevara brandhistoriska föremål och minnen för framtiden. Avgiften är 150 kr per år för enskilda personer. För företag, organisationer och kårer är den 500 kr.  Vi kan skicka faktura. För avgift som betalas sent på året gäller kommande år. Plusgiro 98 07 62-9 ange namn. Organisationsnummer; 874001-1005

Styrelse; Ordförande Anders Nilsson  072 2382487; sekreterare/kassör Björn Albinson  054 21 27 49;  övriga Stefan Udnie  070 5405405;  Per Modin 070 8282550; Jan-Erik Lundberg  070 6993252; Stig Wikström 072 7363146; Leif Johannesson 073 5393557.

Verksamhetsberättelse för 2023

Milstolpar ur klubbens historia (april 2024)

Brandhistoria för många -artikel om nytta och behov

Stöd vid intervjuer, tips om frågor och innehåll

Klubben är med i Värmlands Hembygdsförbund, Kristinehamns Nostalgi och Nutid (http://www.knn.nu)  och Brandhistoriska Sällskapet. Vi skriver och visar en del om rimligt brandskydd i bostäder.

Visningar: 712