Byggregler

Sammanställning av äldre byggregler med avsnitten som berör brandskydd. Vissa tidiga “brandlagar” reglerade även byggnation i städer och det har alltid varit ett samband mellan byggregler och brandkårens/räddningstjänstens förmåga. En sammanfattande artikel inleder listan med författningar. Här finns även en artikel om vad en brandman borde kunna om en byggnad.

Brandskyddet sedan medeltiden (artikel i Bygg och Teknik 2/2009)

1795 Projekt för brandordning

1824 Grunder för byggnadsordning (kungligt cirkulär)

1842 Byggnadsordning för Stockholm

1874 Byggnadsstadga SFS 52

1907 Stadsplanelag SFS 67

1926 Garageförordning

1931 Stadsplanelag SFS 142

1931 Byggnadsstadga SFS 364

1944 Byggnadsstadga SFS 545 (ändring av 1931 års stadga)

1945 Byggnadsstadga SFS 364 (ändring)

1947 Byggnadslag

Storfors Rörverk i debatt om brandsäkrare industribyggnader 1950

1959 Byggnadsstadga

Tidslinje som visar brandskyddsreglernas utveckling

Brandskydd i stadsmiljö – ett collage av bilder

 

 

 

Visningar: 698