Spruthuset – del av Storfors lokala historia

Under 2023 drivs ett projekt om Storfors lokalhistoria. Spruthuset ligger i ett område med många rester från den tidiga industrin med forsens vatten som drivkraft. Bilder och berättelser samlas. På Facebooksidan “Storfors förr och nu” visas bilder som kommenteras. Anders Nilsson bidrar med bilder som klubben har.

Visningar: 27