En gåva vid pension kan stötta klubben

Klubben har ett förslag på gåva att ge bort till någon som slutar sin tjänst tex vid pension. Genom att ge ett års medlemskap kan mottagaren lära sig mer om yrkets historia samtidigt som klubben får ett stöd.

Gåva vid pension o. dyl.

 

Visningar: 16