Historia

Korta fakta om bränder och brandskydd i Värmland från medeltid till nutid är en lista med över 2000 daterade notiser inkl. lagar och annat som påverkat utvecklingen. Källhänvisningar finns i dokument hos klubben.

All notiserna om bränder och brandskydd  

Under åren har vi skrivet små artiklar i vårt informationsblad som är sammanställda och bidrar till kunskapen om utvecklingen.

Artiklar om brandskyddet i Värmland

“Ty brandtekniken är icke, som måhända mången menar, en samling stela, evigt enahanda handlingar och synpunkter, vilka i sin förebyggande verksamhet tvinga in alla byggnadsföretag under sitt döda schematiserande. Fastmer är dessa nåda grenar, den förebyggande lika väl som den utövande, ett levande träd, som växer och frodas. Och just därför att trädet lever är det underkastat utvecklingens lag: Stillestånd skulle även för brandtekniken betyda tillbakagång”. (Tidskrift för Brandväsendet september 1912)

Träffar: 57