Historia

Korta fakta om bränder och brandskydd i Värmland från medeltid till nutid är en lista med ca 2300 daterade notiser inkl. lagar och annat som påverkat utvecklingen. Källhänvisningar finns i dokument hos klubben.fler

Alla notiser om  brandskydd och bränder ( aug 21)

Under åren har vi skrivet små artiklar i vårt informationsblad som är sammanställda och bidrar till kunskapen om utvecklingen.

Artiklar om Värmlands brandhistoria (aug 21)

“Ty brandtekniken är icke, som måhända mången menar, en samling stela, evigt enahanda handlingar och synpunkter, vilka i sin förebyggande verksamhet tvinga in alla byggnadsföretag under sitt döda schematiserande. Fastmer är dessa båda grenar, den förebyggande lika väl som den utövande, ett levande träd, som växer och frodas. Och just därför att trädet lever är det underkastat utvecklingens lag: Stillestånd skulle även för brandtekniken betyda tillbakagång”. (Tidskrift för Brandväsendet september 1912)

Träffar: 472