Brandmuseum

Brandmuseet finns i Storfors vackra Spruthus. Byggnaden ligger centralt och är synlig från riksväg 26.

 

Högst upp i tornet sitter Storfors larmklocka från 1897 och den fungerar

Tornklockan

Vi kan öppna på begäran för grupper med minst tio personer.  Kontakta oss.

Översiktliga bilder från utställningen

Utställningen har elva förklarande teman  som kan läsas här

Fylligare beskrivning av de flesta föremålen – se vad våra företrädare har sparat åt eftervärlden. Fotografier och beskrivningar av klubbens föremål

Spruta från 1780 Filipstad visas och förklaras 

Äldre civilförsvarsmateriel

 

Visningar: 1405