Svensk utveckling

Under åren har vi skrivet om svensk utveckling inom olika områden som berör brandskyddet på bredden. Dels är det ett antal tema men även korta sammanfattningar av det som fackpressens skrivet under årtionden från 1930 till 1980.

Svensk utveckling av brandskyddet uppdaterat maj 2024

Annonser ur fackpress från 1940-talet och fram till ca 1980

Brandhistoriska Sällskapet  http://www.brandhistoriska.se/ gjorde en introduktion över sju teman (från lagstiftning, organisation till teknik) och klubben får visa detta;  Sällskapets introduktion till brandhistorien med tonvikt på teknik . Alla delar sammanställda (sept 2022)

Svenska brandbefäl födda före 1900 en sammanställning gjord av brandingenjör Klas Helge. Denna version är från år 2000.  Lista med brandbefäl

Svensk brandbefälskalender utgavs första gången 1942 med diverse råd om bl.a. televaktens och en presstalesman uppdrag. Svensk brandbefälskalender

 

Visningar: 650