Information om årsmöte

Så snart vi ser en ljusning för möten kommer en ny kallelse till enbart ett årsmöte. Kallelse sker minst fyra veckor i förväg. Föredraget om symboler, märken och heraldik genomförs vid senare tillfälle.