Infoblad maj

Informationsblad för maj har skickats till alla medlemmar. Delar av innehållet finns på hemsidan. Artiklar, kuriosa och Värmlands påverkan är uppdaterade. Vi återkommer här när vi kan öppna.

Träffar: 15

Ny styrelse mm

Årsmötet (det digitala) gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Anders Nilsson valdes till ordförande och ersätter Björn Albinson som blir ny kassör. Nya är Per Modin, Stig Wikström och Jan-Erik Lundberg. Med detta är styrelsen fulltalig. Spruthuset kommer att öppnas för grupper när restriktioner för möten lindras.

Träffar: 8