Svensk brandhistoria finns här – bli medlem

På hemsidan finns de flesta brand-och bygglagar från medeltiden till en nära nutid. Dessutom har vi lagar kring explosiva och brandfarliga varor, ordnings- och försäkringslagar och annat som reglerat brandskyddets olika delar. Lokala förordningar från Värmlands kommuner finns också. Ingen annan hemsida har så mycket om svensk utveckling som vi har.  Brandhistoriska Sällskapet hänvisar till oss när det gäller fakta om den “formella” brandhistorien.

Senaste halvåret har vi fått fler besökare. Bli gärna medlem – det ger oss inkomster men också ett kvitto på intresset för denna samhällssektor. Avgifter och giro framgår på startsidan.

Träffar: 14

Restvärdeledare intervjuad

Morgan Palmquist har varit brandmästare i Karlstad och dessutom restvärdeledare. Han berättar i en intervju vad detta uppdrag innebär och hur verksamheten att arbeta på uppdrag av försäkringsbolagen startade 1977 och utvecklades.

Träffar: 16

Källförteckningar finns – fråga gärna

Det finns källförteckningar för nästa alla våra notiser och den som vill ha hjälp kan höra av sig. Vi gör också justeringar i befintliga filer när mer information kommer eller när vi finner fler händelser. Under åren har vi fått bläddra i några kårers urklippsalbum.

Träffar: 316