Mer på hemsidan

Det är fortfarande stillestånd för vårt brandmuseum. Vi meddelar här så snart vi kan öppna. Lite arbete pågår med inventarier och förråd där vi planerar för ett tema om räddningstjänst och verktyg för detta. Nya styrelsen ska snart träffas för första gången och kommer att hålla distans till varandra.

Hemsidan kompletteras nu med 1867-års brandordning för Karlstad. Den kom bara två år efter stadsbranden. Våra artiklar (under historia) kompletterar ofta de korta notiserna och är uppdaterad. Nattvakter i Värmland – från tornvakter till patrullerande – beskrivs inkl ett antal händelser där de ingripit. Där är också lite skrivet om hur detta utvecklades över hela landet.

Träffar: 29

Infoblad maj

Informationsblad för maj har skickats till alla medlemmar. Delar av innehållet finns på hemsidan. Artiklar, kuriosa och Värmlands påverkan är uppdaterade. Vi återkommer här när vi kan öppna.

Träffar: 42

Ny styrelse mm

Årsmötet (det digitala) gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Anders Nilsson valdes till ordförande och ersätter Björn Albinson som blir ny kassör. Nya är Per Modin, Stig Wikström och Jan-Erik Lundberg. Med detta är styrelsen fulltalig. Spruthuset kommer att öppnas för grupper när restriktioner för möten lindras.

Träffar: 33