Regler i Karlstad 1827. Brandbefäl från 1955

Nu kan ni läsa 1827 års brandordning och byggnadsordning för Karlstad under Lokala regler. Kommunarkivet hittade ett original som nu skrivits lite modernare.  Kommatering och några ord har förenklats. Jag tror inte det har varit visat tidigare.

Allt brandbefäl i länet 1955 redovisades i kungörelse från länsstyrelsen. Nu kan ni läsa detta under Värmländskt diverse.

Träffar: 20

Nya listor och artiklar november 2020

Nu har vi ca 2300 notiser i en uppdaterad lista som nu också har hänvisningar (*) till artiklar vilket bör underlätta sökningar. Kuriosaavsnittet är också förnyat. I senaste infobladet (nov 2020) finns en sida om MSB:s roll och uppgifter inom brandskyddet – detta kan läsas under rubriken Värmländskt.

Träffar: 144

Styrelse mm

Vid årsmötet valdes Anders Nilsson ordförande och ersatte Björn Albinson som blev ny kassör. Nya är också Per Modin, Stig Wikström och Jan-Erik Lundberg. Med detta är styrelsen fulltalig eftersom Stefan Udnie och Tonny Carlsson är kvar. Spruthuset kommer att öppnas för grupper när restriktioner för möten lindras. Planering pågår under hösten då vi också följer upp vår verksamhetsplan. Klubben blir 25 år 2021 och det bör uppmärksammas. Medlemmar får nytt infoblad i november 2020.

Träffar: 95