Källförteckningar

Det finns källförteckningar för nästa alla våra notiser och den som vill ha hjälp kan höra av sig. Vi gör också justeringar i befintliga filer när mer information kommer eller när vi finner fler händelser. Under åren har vi fått bläddra i några kårers urklippsalbum.

Träffar: 85

Förbättrad lista mm på hemsidan

Listan med alla notiser (historia) har kompletterats med * som anger att mer finns att läsa bland “artiklar”. Dessutom författningar som ligger på hemsidan markerade med rött. Det som är med i infobladet läggs på hemsidan.

Antalet besökare på hemsidan ökar konstant och var i januari uppe i 42/dag.

Klubben önskar fler medlemmar – sätt in 100 kr på vårt giro 980762-9 och ange ditt namn

Träffar: 163

Regler i Karlstad 1827. Brandbefäl från 1955

Nu kan ni läsa 1827 års brandordning och byggnadsordning för Karlstad under Lokala regler. Kommunarkivet hittade ett original som nu skrivits lite modernare.  Kommatering och några ord har förenklats. Jag tror inte det har varit visat tidigare.

Allt brandbefäl i länet 1955 redovisades i kungörelse från länsstyrelsen. Nu kan ni läsa detta under Värmländskt diverse.

Träffar: 119

Styrelse mm 2021

Vid årsmötet 2021 omvaldes Anders Nilsson ordförande. Omval blev det på de andra positionerna och utöver Anders så är det Björn Albinson, Per Modin, Stig Wikström, Jan-Erik Lundberg, Stefan Udnie och Tony Carlsson är kvar. Spruthuset kommer att öppnas för grupper när restriktioner för möten lindras. Klubben blir 25 år 2021 och det ska uppmärksammas med Öppet Hus i Spruthuset den 12 september.

Träffar: 244