Spruthuset renoveras sommaren 2023

Storfors kommun har fått bidrag för att byta plåttaket, panel på hela tornet och renovera alla fönster. Start av arbetet kan ske inom kort vilket innebär att vi inte öppnar i sommar. Arbetet kan ta ett par månader och vi planerar för återstart då vi också kan fira att museet är funnits i 25 år

Träffar: 2

“Mänsklig faktor” som brandorsak 1879

Individer, som är svårare att hindra från att förorsaka olyckor är drinkare. Att en person över­väldigad av ruset somnar ifrån eld, slår ikull ljus eller lampa och därigenom orsakar brand, vars lågor han är oförmögen att själva kväva osv, sådant är vanligt nog och ofta får han själv genom svåra brännskador, stundom med livet plikta för sitt fylleri.

Så här skrev man förr – se ett längre utdrag under rubriken “Kuriosa”

Träffar: 66

Svensk brandhistoria finns här – bli medlem och stötta vårt arbete

På hemsidan finns de flesta brand-och bygglagar från medeltiden till en nära nutid. Dessutom har vi lagar kring explosiva och brandfarliga varor, ordnings- och försäkringslagar och annat som reglerat brandskyddets olika delar. Lokala förordningar från Värmlands kommuner finns också. Ingen annan hemsida har så mycket om svensk utveckling som vi har.  Brandhistoriska Sällskapet hänvisar till oss när det gäller fakta om den “formella” brandhistorien.

Senaste halvåret har vi fått fler besökare. Bli gärna medlem – det ger oss inkomster men också ett kvitto på intresset för denna samhällssektor. Avgifter och giro framgår på startsidan.

Träffar: 81

Källförteckningar finns – fråga gärna

Det finns källförteckningar för nästa alla våra notiser och den som vill ha hjälp kan höra av sig. Vi gör också justeringar i befintliga filer när mer information kommer eller när vi finner fler händelser. Under åren har vi fått bläddra i några kårers urklippsalbum.

Träffar: 388