Våra källor. Div justeringar

På sidan “Värmland diverse” finns en förteckning över böcker vi läst. Det finns källförteckningar för nästa alla våra notiser och alla som vill ha hjälp kan bara höra av sig. Vi gör också justeringar i befintliga filer när mer information kommer eller när vi finner fler händelser. Under åren har vi fått bläddra i några kårers urklippsalbum.

Träffar: 16

Förbättrad lista mm på hemsidan

Listan med alla notiser (historia) har kompletterats med * som anger att mer finns att läsa bland “artiklar”. Dessutom författningar som ligger på hemsidan markerade med rött. Det som är med i infobladet läggs på hemsidan.

Antalet besökare på hemsidan ökar konstant och var i januari uppe i 42/dag.

Klubben önskar fler medlemmar – sätt in 100 kr på vårt giro 980762-9 och ange ditt namn

Träffar: 88

Regler i Karlstad 1827. Brandbefäl från 1955

Nu kan ni läsa 1827 års brandordning och byggnadsordning för Karlstad under Lokala regler. Kommunarkivet hittade ett original som nu skrivits lite modernare.  Kommatering och några ord har förenklats. Jag tror inte det har varit visat tidigare.

Allt brandbefäl i länet 1955 redovisades i kungörelse från länsstyrelsen. Nu kan ni läsa detta under Värmländskt diverse.

Träffar: 56

Styrelse mm

Vid årsmötet valdes Anders Nilsson ordförande och ersatte Björn Albinson som blev ny kassör. Nya är också Per Modin, Stig Wikström och Jan-Erik Lundberg. Med detta är styrelsen fulltalig eftersom Stefan Udnie och Tonny Carlsson är kvar. Spruthuset kommer att öppnas för grupper när restriktioner för möten lindras. Planering pågår under hösten då vi också följer upp vår verksamhetsplan. Klubben blir 25 år 2021 och det bör uppmärksammas. Medlemmar får nytt infoblad i november 2020.

Träffar: 174