Lokala regler

 

Lokala brand- och byggnadsordningar mm från Värmland som i allmänhet har skrivits med stöd av olika lagar och förordningar för att göra lokala anpassningar

1827 Brandordning för Kristinehamn

1834 Stadga för Långseruds brandstodsbolag

1839 Ordningsregler för frivilliga brandcorpset i Karlstad

1843 Reglemente för Värmlands Brandstodsbolag

1848 Reglemente för Carlstads frivilliga brandcorps

1869 Instruktion för Karlstads brandkår

1876 Byggnadsordning för Karlstad

1885 Brandordning för Karlskoga kyrkby

1885 Byggnadsordning för Karlskoga kyrkby

1887 Protokoll om brandväsende och vattentillgång i Karlskoga kyrkby

1891 Instruktion för brandrotemästare i Örebro län

1891 Brandordning för Karlstad