Marknadsföring på 1700-talet

Några rader som förklarar den reklam och marknadsföring omkring 1780 finns nu bland artiklarna. Funderingen kom upp i samband att vi gjorde i ordning en dåtida spruta från Filipstad. Den visas i Spruthuset. Dessutom hittade vi 1871 års råd om inköpsavtal för större handsprutor

Marknadsföring annons information 1780

 

 

Träffar: 37