Utslängd från balkongen 1977…

En åttaårig grabb i Storfors blev utkastad vid en brand 1977 – nu har han berättat i en intervju som finns under rubrik “Intervjuer”.

Ett skyddshem i Molkom brändes ner 1915 av” vanartiga” gossar – vi refererar vad tidningarna skrev . Bland de uppdaterade artiklarna noteras även att alla inte förstår vikten av fungerande utrymningsvägar.

Träffar: 193