Restvärdeledare intervjuad

Morgan Palmquist har varit brandmästare i Karlstad och dessutom restvärdeledare. Han berättar i en intervju vad detta uppdrag innebär och hur verksamheten att arbeta på uppdrag av försäkringsbolagen startade 1977 och utvecklades.

Träffar: 16