Regler i Karlstad 1827. Brandbefäl från 1955

Nu kan ni läsa 1827 års brandordning och byggnadsordning för Karlstad under Lokala regler. Kommunarkivet hittade ett original som nu skrivits lite modernare.  Kommatering och några ord har förenklats. Jag tror inte det har varit visat tidigare.

Allt brandbefäl i länet 1955 redovisades i kungörelse från länsstyrelsen. Nu kan ni läsa detta under Värmländskt diverse.

Träffar: 102