Mer på hemsidan

Det är fortfarande stillestånd för vårt brandmuseum. Vi meddelar här så snart vi kan öppna. Lite arbete pågår med inventarier och förråd där vi planerar för ett tema om räddningstjänst och verktyg för detta. Nya styrelsen ska snart träffas för första gången och kommer att hålla distans till varandra.

Hemsidan kompletteras nu med 1867-års brandordning för Karlstad. Den kom bara två år efter stadsbranden. Våra artiklar (under historia) kompletterar ofta de korta notiserna och är uppdaterad. Nattvakter i Värmland – från tornvakter till patrullerande – beskrivs inkl ett antal händelser där de ingripit. Där är också lite skrivet om hur detta utvecklades över hela landet.

Träffar: 22