“Mänsklig faktor” som brandorsak 1879

Individer, som är svårare att hindra från att förorsaka olyckor är drinkare. Att en person över­väldigad av ruset somnar ifrån eld, slår ikull ljus eller lampa och därigenom orsakar brand, vars lågor han är oförmögen att själva kväva osv, sådant är vanligt nog och ofta får han själv genom svåra brännskador, stundom med livet plikta för sitt fylleri.

Så här skrev man förr – se ett längre utdrag under rubriken “Kuriosa”

Träffar: 69