Förbättrad lista mm på hemsidan

Listan med alla notiser (historia) har kompletterats med * som anger att mer finns att läsa bland “artiklar”. Dessutom författningar som ligger på hemsidan markerade med rött. Det som är med i infobladet läggs på hemsidan.

Antalet besökare på hemsidan ökar konstant och var i januari uppe i 42/dag.

Klubben önskar fler medlemmar – sätt in 100 kr på vårt giro 980762-9 och ange ditt namn

Träffar: 148