Artiklar förnyade. Milstolpar från 25 år

Artiklarna som fördjupar en del notiser är uppdaterade.

Klubben firar 25 års verksamhet och vi har skrivet om en del viktiga händelser under dessa år.

Vi har fått en redovisning av länsstyrelsen arbete med brandfrågor och den finns under “Värmland diverse”.

Träffar: 40