Nya notiser, fler lokala regler och intervjuer

Notiserna (ca 2300) är uppdaterade med en del nytt och har tips om mer läsning.

Redan 1866 (året efter Karlstads brand 1865) kom nya byggnadsregler med tonvikt på brandmurar, avstånd, stenhus, brandsäkra tak. Läs dessutom 1876 års brandordning från Karlstad. Läs under “lokala regler”

Nya intervjuer har gjorts med Jan Andersson från kåren i Storfors och Bengt Bjuur (Filipstads brandkår, Wasabröd och SOS-AB). Dessutom från två Boforsarbetare som upplevde 1940 års explosion i Björkborn

Träffar: 7