Värmlands Brandhistoriska Klubb


Vi är en ideell klubb, som ska främja intresset för att samla, bevara och vårda äldre brandmateriel i Värmland.

Målet är att bevara allt från fordon och tyngre materiel till böcker, minnen och bilder från bränder och brandsläckning i hela landskapet.

Verksamheten avser sådan materiel som räddningstjänster och andra ägare inte avser att visa eller bevara själva.

Nuvarande medlemsantal är ca 160 st.

Ur Landstingets beslut 1998: ..Den del av historien som klubben fokuserar finns i alla olika miljöer runt om i länet och den har därtill ofta haft ett starkt socialt inslag. Förutom att det rör sig om en del av lokalhistorien som är mycket litet belyst ter sig denna satsning på ett litet, men informativt och pedagogiskt upplagt museum som ett intressant nytt tillskott bland turistmålen i kommunen.

Den fortsatta verksamheten har behov av eldsjälar med ett brinnande intresse. Nåväl, det räcker med en viss glöd. Alla idésprutor välkomnas. Kontakt kan tas med dessa personer eller via vår e-mail info@brandhistoriska.org.

Kontaktpersoner, telefon dagtid:

Björn Albinson, ordf

054-21 27 49

 

 

Monika Nyqvist, kassör

073-0230555


Medlemsavgiften: 100 kr/år för enskilda personer.
500 kr/år för företag.
Sätt in pengarna på postgiro: 98 07 62-9
Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningskortet.


Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2001

Verksamhetsberättelse 2000

Verksamhetsberättelse 1999

Verksamhetsberättelse 1998