Översikt – ta hjälp av innehållslistan för att komma till lämpligt avsnitt

 

Vad bör en brandman veta om byggnadskonstruktioner?

Byggnader har lång livslängd och det brandskydd som fanns från början är ofta kvar. Brandskyddet ska underhållas samt var känt om det skulle börja brinna. Redan 1914 skrev Svensk Brandkårstidning att alla brandmän skulle känna till risker med olika konstruktioner (trappor, murar järnpelare, bjälklag mm).

En sammanfattning finns vid ”Kuriosa”. Vi finner att är aktuell och berör även de som förvaltar eller verkar i byggnader. 

Skogsbränder förr

Flera av våra artiklar berör skogsbränder och släckning förr. Där finns även landets äldsta lagar kring detta ämne. Listan över bränder i Värmland redovisar många skogs-bränder. Den största var 1933 nära Gustafsfors samhälle. 3000 man deltog i släckningen, 2500 hektar brann.

Stängt i sommar

Viss översyn sker av utställningen samtidigt som vi söker några som kan hjälpa till med öppethållandet.

Stora bränder före 1950

Tyvärr har listan över referenser fallit bort. Det ska rättas under sommaren. Ring eller maila om den behövs.

http://www.brandhistoriska.org/bilder/start_collage.JPG

Innehåll

Den historiska utvecklingen av brandskyddet i landskapet Värmland sedan 1200-talet beskrivs genom ca 1900 notiser om bränder och förebyggande åtgärder. Detta kompletteras av alla brandlagar i fulltext från 1350 till 1986 samt byggnadsstadgor från 1357 till modern tid. Dessutom har vi samlat andra viktiga lagar om brandskydd (hotell, biograf, brandfarliga och explosiva varor mm). Därigenom förklaras brandskyddets olika delar insatta i sitt historiska sammanhang.

Uppgifterna kan användas för att beskriva en kontinuerlig utveckling inom brandskyddets område. Vi har också ställt samman en lista med ca 880 stora bränder och olyckor som inträffat före 1950. Ett antal korta uppsatser beskriver vissa ämnen och förändringar skett inom hela landet.

Från Värmland finns också ett stort antal kortare beskrivningar av bränder mm. Dessutom beskrivs hur man från Värmland ibland påverkat hela Sverige. Flera av landskapets stora författare har använt brandens dramatik i sitt författande. Gustaf Fröding var även med all Karlstads Allmänna Brandkårs vaktavdelning. Samlingarna i Värmlands Brandhistoriska Museum, i Storfors Spruthus, illustrerar utvecklingen

Ett antal företag har också tillverkat eller utvecklat produkter för brandskyddet. Albin Motor med brandsprutor är nog det mest kända exemplet

Uppgifterna används även av lokalhistoriker och släktforskare. Klubben hjälper gärna till med källhänvisningar och tips.

Brandmuseet i Spruthuset är stängt i sommar

Frågor och information; Björn Albinson 054 - 21 27 49

Storfors äldre historia kan berättas och öka kunskapen om varför orten växte fram

Spruthuset ligger i ett område med minnen från Storfors tidiga historia. Jag hoppas att några Storforsare kan berätta om detta och hur viktig industrin var redan under stormaktstiden. Efter många säsonger vet vi att det finns intresse för detta och parken kring Spruthuset. Bra textunderlag finns. Där hänger också Carl Gustav Sundbergs akvareller om utvecklingen. De gjordes 1988. Ni som är intresserad kan höra av er till mig (Björn Albinson 054 - 21 27 49)

Know someone who may need a replica of John Ericsson steam fire engine?

In our plan to build and sell replicas of the John Ericsson steam fire engine a first step is to find someone who is willing to support this risk project and perhaps even buy the first one. Please contact the club or pass the message to others who may be interested. More details will then be given. Read more about the project and how to order a picture of your own steam fire engine on our pages in English.

Kontakt: Är ni intresserade av mer information kontakta oss, telefonnummer finns på vår sida Om klubben

 

Besöksstatistik