Översikt – ta hjälp av innehållslistan för att komma till lämpligt avsnitt

Vad bör en brandman veta om byggnadskonstruktioner?

Byggnader har lång livslängd och det brandskydd som fanns från början är ofta kvar. Brandskyddet sak underhållas samt var känt om det skulle börja brinna. Redan 1914 skrev Svensk Brandkårstidning att alla brandmän skulle känna till risker med olika konstruk-tioner (trappor, murar järnpelare, bjälklag mm). Det behövdes för den egna säkerheten och en rationell släckning.

En genomgång vid årsmötet den 21 mars kommer att sammanfattas på hemsidan. Vi fann att frågan var aktuell och att fler än räddningstjänstpersonal behöver tänka på detta. Det är bland annat de som förvaltar eller verkar i byggnader. 

Brandchefen i Karlstad åtalades 1930

Åtalet gällde en mindre krock under utryckning. Brandchefen och en brandman var på väg till en gräsbrand då man kolliderade och tappade sprutan. Åklagaren ansåg att det inte var brådskande. Brandchefen åtalade i sin tur åklagaren för falskt åtal. Läs Artiklar från Värmland.

Föredrag

Vi har underlag för att berätta om vad som hänt lokalt kopplat till den nationella utvecklingen med bla regler för olika områden.

http://www.brandhistoriska.org/bilder/start_collage.JPG

Innehåll

Den historiska utvecklingen av brandskyddet i landskapet Värmland sedan 1200-talet beskrivs genom ca 1900 notiser om bränder och förebyggande åtgärder. Detta kompletteras av alla brandlagar i fulltext från 1350 till 1986 samt byggnadsstadgor från 1357 till modern tid. Dessutom har vi samlat andra viktiga lagar om brandskydd (hotell, biograf, brandfarliga och explosiva varor mm). Därigenom förklaras brandskyddets olika delar insatta i sitt historiska sammanhang.

Uppgifterna kan användas för att beskriva en kontinuerlig utveckling inom brandskyddets område. Vi har också ställt samman en lista med ca 880 stora bränder och olyckor som inträffat före 1950. Ett antal korta uppsatser beskriver vissa ämnen och förändringar skett inom hela landet.

Från Värmland finns också ett stort antal kortare beskrivningar av bränder mm. Dessutom beskrivs hur man från Värmland ibland påverkat hela Sverige. Flera av landskapets stora författare har använt brandens dramatik i sitt författande. Gustaf Fröding var även med all Karlstads Allmänna Brandkårs vaktavdelning. Samlingarna i Värmlands Brandhistoriska Museum, i Storfors Spruthus, illustrerar utvecklingen

Ett antal företag har också tillverkat eller utvecklat produkter för brandskyddet. Albin Motor med brandsprutor är nog det mest kända exemplet

Uppgifterna används även av lokalhistoriker och släktforskare. Klubben hjälper gärna till med källhänvisningar och tips.

Öppet för grupper kan ordnas ibland

Frågor och information; Björn Albinson 054 - 21 27 49 eller Turistkontoret 0550-651 50.

Storfors äldre historia kan berättas och öka kunskapen om varför orten växte fram

Spruthuset ligger i ett område med minnen från Storfors tidiga historia. Jag hoppas att några Storforsare kan berätta om detta och hur viktig industrin var redan under stormaktstiden. Efter många säsonger vet vi att det finns intresse för detta och parken kring Spruthuset. Bra textunderlag finns. Där hänger också Carl Gustav Sundbergs akvareller om utvecklingen. De gjordes 1988. Ni som är intresserad kan höra av er till mig (Björn Albinson 054 - 21 27 49)

Know someone who may need a replica of John Ericsson steam fire engine?

In our plan to build and sell replicas of the John Ericsson steam fire engine a first step is to find someone who is willing to support this risk project and perhaps even buy the first one. Please contact the club or pass the message to others who may be interested. More details will then be given. Read more about the project and how to order a picture of your own steam fire engine on our pages in English.

Kontakt: Är ni intresserade av mer information kontakta oss, telefonnummer finns på vår sida Om klubben

 

Besöksstatistik