Översikt – ta hjälp av innehållslistan för att komma till lämpligt avsnitt

Nyheter

Idéer kring Spruthuset

Studiecirkeln ändrades och vi har i stället en mindre grupp som sammanställer förslag som kan utveckla området kring Spruthuset. En förutsättning för att klubben att ha mer öppet är fler engagerade i Storfors.

En storbrand i Arvika 1921 aktualiserade hur dåliga branddörrar förvärrade en skada.  Att bränder visar på brister som åtgärdas är inget nytt.

Om du läser våra notiser där bränder och åtgärder, skrivs parallellt, syns hur nya regler ofta kommit efter stora bränder.

Yrkesbrandkåren i Karlstad blev 125 år i november 2016. Klubben bidrog med underlag till en bok om dessa år. Allt fick inte plats i boken men kommer efterhand att finnas på hemsidan.

Björkborn 17 december 1940 - 11 döda av explosion

1940 inträffade den dittills svåraste industriolyckan i landet. Elva brandmän omkom när de försökte släcka en brand vid sprängämnestillverkning hos Nobelkrut i Karlskoga. 1999 gjorde klubben en intervju med poliskommissarie Håkan Roswall som just anlänt till brandplatsen när den första explosionen inträffade. Roswall beskriver händelseförloppet och orsaken. Läs under Kuriosa.

Föredrag

Ovan nämnda intervju har spelats upp tre gånger i Karlskoga. En släktforskarförening har lyssnat på föredrag om bränder och brandskydd i Arvika. Vi har underlag till lokala föredrag med nationella utblickar.

http://www.brandhistoriska.org/bilder/start_collage.JPG

Innehåll

Den historiska utvecklingen av brandskyddet i landskapet Värmland sedan 1200-talet beskrivs genom ca 1900 notiser om bränder och förebyggande åtgärder. Detta kompletteras av alla brandlagar i fulltext från 1350 till 1986 samt byggnadsstadgor från 1357 till modern tid. Dessutom har vi samlat andra viktiga lagar om brandskydd (hotell, biograf, brandfarliga och explosiva varor mm). Därigenom förklaras brandskyddets olika delar insatta i sitt historiska sammanhang.

Uppgifterna kan användas för att beskriva en kontinuerlig utveckling inom brandskyddets område. Vi har också ställt samman en lista med ca 880 stora bränder och olyckor som inträffat före 1950. Ett antal korta uppsatser beskriver vissa ämnen och förändringar skett inom hela landet.

Från Värmland finns också ett stort antal kortare beskrivningar av bränder mm. Dessutom beskrivs hur man från Värmland ibland påverkat hela Sverige. Flera av landskapets stora författare har använt brandens dramatik i sitt författande. Gustaf Fröding var även med all Karlstads Allmänna Brandkårs vaktavdelning. Samlingarna i Värmlands Brandhistoriska Museum, i Storfors Spruthus, illustrerar utvecklingen

Ett antal företag har också tillverkat eller utvecklat produkter för brandskyddet. Albin Motor med brandsprutor är nog det mest kända exemplet

Uppgifterna används även av lokalhistoriker och släktforskare. Klubben hjälper gärna till med källhänvisningar och tips.

Vi har stängt men kan ibland öppna för grupper. Återkommer sommaren 2017

Vi hoppas på hjälp av några nya guider som kan komma på dagtid. Intresserade är välkomna att ringa Björn eller Christoffer. Frågor och information; Björn Albinson 054 - 21 27 49, Christoffer Andersson 073-0391183 eller Turistkontoret 0550-651 50.

Storfors äldre historia kan berättas och öka kunskapen om varför orten växte fram

Spruthuset ligger i ett område med minnen från Storfors tidiga historia. Jag hoppas att några Storforsare kan berätta om detta och hur viktig industrin var redan under stormaktstiden. Efter många säsonger vet vi att det finns intresse för detta och parken kring Spruthuset. Bra textunderlag finns. Där hänger också Carl Gustav Sundbergs akvareller om utvecklingen. De gjordes 1988. Ni som är intresserad kan höra av er till mig (Björn Albinson 054 - 21 27 49)

Know someone who may need a replica of John Ericsson steam fire engine?

In our plan to build and sell replicas of the John Ericsson steam fire engine a first step is to find someone who is willing to support this risk project and perhaps even buy the first one. Please contact the club or pass the message to others who may be interested. More details will then be given. Read more about the project and how to order a picture of your own steam fire engine on our pages in English.

Kontakt: Är ni intresserade av mer information kontakta oss, telefonnummer finns på vår sida Om klubben

 

Besöksstatistik