Översikt – ta hjälp av innehållslistan för att komma till lämpligt avsnitt

 

Temakväll 27 mars om utvecklingen under 1970–80-talen.

Perioden innebar stora förändringar och många som nu är i tjänst var med. Hur upplevdes nyheterna i Värmland? Det kan gälla brandförlopp, släckteknik, fler uppgifter eller personligt skydd. Kom! Var med och beskriv yrkets utveckling. Berättelserna kommer att sammanställas. Som inledning tittar vi på en del annonser för brand-materiel och några bränder från denna tid i Värmland.

Alla är välkomna onsdagen den 27 mars kl. 1800 hos räddningstjänsten i Karlstad. Anmälan senast den 25 mars till Björn på telefon 054 212749 eller albinson@bredband.net. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Vi har också ett kort årsmöte.

Skogsbränder förr

Flera av våra artiklar berör skogsbränder och släckning förr. Där finns även landets äldsta lagar kring detta ämne. Listan över bränder i Värmland redovisar många skogs-bränder. Den största var 1933 nära Gustafsfors samhälle. 3000 man deltog i släckningen, 2500 hektar brann.

Stängt

Viss översyn sker av utställningen samtidigt som vi söker några som kan hjälpa. Vi hoppas klara kommande sommar med ferieanställda ungdomar.

880 stora olyckor före 1950

Listan är uppdaterad och justerad och det är lätt att hitta referenser även om en del saknas.

http://www.brandhistoriska.org/bilder/start_collage.JPG

Innehåll

Den historiska utvecklingen av brandskyddet i landskapet Värmland sedan 1200-talet beskrivs genom ca 1900 notiser om bränder och förebyggande åtgärder. Detta kompletteras av alla brandlagar i fulltext från 1350 till 1986 samt byggnadsstadgor från 1357 till modern tid. Dessutom har vi samlat andra viktiga lagar om brandskydd (hotell, biograf, brandfarliga och explosiva varor mm). Därigenom förklaras brandskyddets olika delar insatta i sitt historiska sammanhang.

Uppgifterna kan användas för att beskriva en kontinuerlig utveckling inom brandskyddets område. Vi har också ställt samman en lista med ca 880 stora bränder och olyckor som inträffat före 1950. Ett antal korta uppsatser beskriver vissa ämnen och förändringar skett inom hela landet.

Från Värmland finns också ett stort antal kortare beskrivningar av bränder mm. Dessutom beskrivs hur man från Värmland ibland påverkat hela Sverige. Flera av landskapets stora författare har använt brandens dramatik i sitt författande. Gustaf Fröding var även med all Karlstads Allmänna Brandkårs vaktavdelning. Samlingarna i Värmlands Brandhistoriska Museum, i Storfors Spruthus, illustrerar utvecklingen

Ett antal företag har också tillverkat eller utvecklat produkter för brandskyddet. Albin Motor med brandsprutor är nog det mest kända exemplet

Uppgifterna används även av lokalhistoriker och släktforskare. Klubben hjälper gärna till med källhänvisningar och tips.

Brandmuseet i Spruthuset är stängt i sommar

Frågor och information; Björn Albinson 054 - 21 27 49

Storfors äldre historia kan berättas och öka kunskapen om varför orten växte fram

Spruthuset ligger i ett område med minnen från Storfors tidiga historia. Jag hoppas att några Storforsare kan berätta om detta och hur viktig industrin var redan under stormaktstiden. Efter många säsonger vet vi att det finns intresse för detta och parken kring Spruthuset. Bra textunderlag finns. Där hänger också Carl Gustav Sundbergs akvareller om utvecklingen. De gjordes 1988. Ni som är intresserad kan höra av er till mig (Björn Albinson 054 - 21 27 49)

Know someone who may need a replica of John Ericsson steam fire engine?

In our plan to build and sell replicas of the John Ericsson steam fire engine a first step is to find someone who is willing to support this risk project and perhaps even buy the first one. Please contact the club or pass the message to others who may be interested. More details will then be given. Read more about the project and how to order a picture of your own steam fire engine on our pages in English.

Kontakt: Är ni intresserade av mer information kontakta oss, telefonnummer finns på vår sida Om klubben

 

Besöksstatistik