Kuriosa och diverse

Här finns dokument, både med skämt och allvar och inte bara från Värmland (uppdaterad augusti 2019, de senaste ligger först)

Brandskåp med polislarm i Kristinehamn 1938

Brandsläckning 1555 enligt Olaus Magnus

Intervju med 88-årige brandmästaren Bjarne Blomqvist från Karlstad

Intervju med 88-årige brandmannen Bengt Andersson från Karlstad

Kyrkbränder i Värmland och kyrkans roll i brandskyddet

Värmlands brandförsvar 1926 - fakta om organisationer

Värmlands brandförsvar 1970 - statistik

Storforsare grundade Henrikssons Brandredskap 1885

Tidningen kritisk mot brandkåren i Karlstad 1910

Vad en brandman bör veta om byggnadskonstruktioner - förr och nu

Brandbefälskalendrar - utdrag ur den äldsta från 1940-talet

Regler för brandsläckning i Sunne 1905

Gustaf Fröding minns Karlstads brand 1865

Gustaf Frödings kåseri om försiktighet mot åska 1893

Gustaf Frödings erfarenheter från brandkårens vaktavdelning 1894

Min första reporterbragd - Gustaf Fröding om en brand 1891

Vittne berättar om explosionsolyckan i Björkborn (Karlskoga) den 17 december 1940

Reparatör hos Albin Motor på 1950-talet berättar

Viktor Jansson, maskinist vid Karlstads brandkår 1914-1929

Skydda arvet mot brand - tips och råd om brandskydd av kulturvärden

Anmälan om eldsvåda – skämtsam variant

Brandinstruktion från Uddeholm 1852

Inredning (presentationsbilder) - mer plast och mer brännbart

Landshövdingen om Karlstad brand 1752

Soteldar och eldstadsrelaterade bränder från ca 1910 till 1950-talet

Skogsbrandsläckning förr i tiden

Dödsbränder förr i Värmland och hela landet

Större skogsbränder före 1950 - utdrag ur vår förteckning av stora olyckor

Storbrand i kafferosteri i Karlstad 1934

Brandstationer som försvunnit - orsaker

Brandstationer i Värmlands län fördelade på kommuner

Brandbefäl födda före 1900

Äldre brandbilar i Värmland

Brandtorn i Sverige 1943

Branden i Alexandrias bibliotek år 48 f.Kr.

1788 Strul med Stockholms brandvakt

Kritik mot Kristinehamns brandkår 1955 i boken ”Från eld till död”

Kritik efter släckinsats vid storbrand i Karlstad 1875

Brått för brandfordon - regler redan 1906

Utdrag ur regler kring utryckningsfordon

Brand- och bygglagar har rötter i medeltiden

Wasabröd - psykologi i övningar 1951

John Ericssons ångsprutor - beskrivning av hans arbete

Strålförarregler för Karlstad brandkår 1869

Språk och uttryck i gamla regler

Arkivsök fakta om bränder och brandskydd

Gemensamma brandtariffer var skydd mot osund konkurrens 1873

Kungens kloka ord, från 1736, i samband med lagöversyn

Eldstadsrelaterade bränder - ett månghundraårigt bekymmer

Vålbergs och Rayons brandkår kallades "Brännibott"

Baldersbålet ur Fritihofs Saga av Esaias Tegnér

Mänskliga faktorn som bidragande brandorsak (C N Ahlström) 1879