Kuriosa och diverse

Här finns dokument, både med skämt och allvar och inte bara från Värmland (uppdaterad oktober 2019, de senaste ligger först)

Svar på tipspromenden den 12 oktober 2019

Brandskåp med polislarm i Kristinehamn 1938

Brandsläckning 1555 enligt Olaus Magnus

Intervju med 88-årige brandmästaren Bjarne Blomqvist från Karlstad

Intervju med 88-årige brandmannen Bengt Andersson från Karlstad

Kyrkbränder i Värmland och kyrkans roll i brandskyddet

Värmlands brandförsvar 1926 - fakta om organisationer

Värmlands brandförsvar 1970 - statistik

Storforsare grundade Henrikssons Brandredskap 1885

Tidningen kritisk mot brandkåren i Karlstad 1910

Vad en brandman bör veta om byggnadskonstruktioner - förr och nu

Brandbefälskalendrar - utdrag ur den äldsta från 1940-talet

Regler för brandsläckning i Sunne 1905

Gustaf Fröding minns Karlstads brand 1865

Gustaf Frödings kåseri om försiktighet mot åska 1893

Gustaf Frödings erfarenheter från brandkårens vaktavdelning 1894

Min första reporterbragd - Gustaf Fröding om en brand 1891

Vittne berättar om explosionsolyckan i Björkborn (Karlskoga) den 17 december 1940

Reparatör hos Albin Motor på 1950-talet berättar

Viktor Jansson, maskinist vid Karlstads brandkår 1914-1929

Skydda arvet mot brand - tips och råd om brandskydd av kulturvärden

Anmälan om eldsvåda – skämtsam variant

Brandinstruktion från Uddeholm 1852

Inredning (presentationsbilder) - mer plast och mer brännbart

Landshövdingen om Karlstad brand 1752

Soteldar och eldstadsrelaterade bränder från ca 1910 till 1950-talet

Skogsbrandsläckning förr i tiden

Dödsbränder förr i Värmland och hela landet

Större skogsbränder före 1950 - utdrag ur vår förteckning av stora olyckor

Storbrand i kafferosteri i Karlstad 1934

Brandstationer som försvunnit - orsaker

Brandstationer i Värmlands län fördelade på kommuner

Brandbefäl födda före 1900

Äldre brandbilar i Värmland

Brandtorn i Sverige 1943

Branden i Alexandrias bibliotek år 48 f.Kr.

1788 Strul med Stockholms brandvakt

Kritik mot Kristinehamns brandkår 1955 i boken ”Från eld till död”

Kritik efter släckinsats vid storbrand i Karlstad 1875

Brått för brandfordon - regler redan 1906

Utdrag ur regler kring utryckningsfordon

Brand- och bygglagar har rötter i medeltiden

Wasabröd - psykologi i övningar 1951

John Ericssons ångsprutor - beskrivning av hans arbete

Strålförarregler för Karlstad brandkår 1869

Språk och uttryck i gamla regler

Arkivsök fakta om bränder och brandskydd

Gemensamma brandtariffer var skydd mot osund konkurrens 1873

Kungens kloka ord, från 1736, i samband med lagöversyn

Eldstadsrelaterade bränder - ett månghundraårigt bekymmer

Vålbergs och Rayons brandkår kallades "Brännibott"

Baldersbålet ur Fritihofs Saga av Esaias Tegnér

Mänskliga faktorn som bidragande brandorsak (C N Ahlström) 1879