Årsmöte 18 mars – nytt infoblad

Föredraget vid årsmötet ska handla om symboler och märken inom brandförsvaret. Fredrik Höglund, som är ordförande Värmlands Heraldiska Sällskap berättar. Klubben har en del knappar och märken men tar gärna emot fler. Möte är öppet för alla och hålls hos räddningstjänsten i Forshaga den 18 mars kl 1800. Meddela deltagande som vi kan ordna med kaffe.

Infoblad är skickat till alla medlemmar och innehållet kommer också att finnas på hemsidan