Produkter

Här presenteras olika produkter som härstammar från eller är gjorda i Värmland. Det är produkter både för släckande och förebyggande brandskydd i vid bemärkelse.

Presentationerna är kortfattade och berör även sådant som finns på marknaden idag.

Brand- och räddningsteknik från Värmland 1980

Rökluckor tillverkas i Kristinehamn - Ventisol Brandventilatorer

Ökad säkerhet vid motortävlingar - en idé från Värmland

Ringkilen från Karlskoga – tillfällig uppställning av dörrar

Albin motorsprutor från Kristinehamn

Albins övriga brandmateriel från Kristinehamn

Stationära batterier säkras, i Storfors, mot explosion

Brandsäkert brevinkast, Swedbox, från Karlskoga

Brand- och säkerhetsdörrar från Nykroppa

Hypersnabb sprinkler för sprängämnesindustrin utvecklad i Bofors

Brandbilar byggdes i Karlskoga

Karlskoga karosserifabrik - med brandbilsbyggen

Mobil sprinkler med visst ursprung från Karlstad

Medel för skydd av Karlstads träfasader mot brand från 1867

Sotningsutrustning tillverkas i Munkfors

Isbrandpost från Filipstad visad 1948